je eigen-wijsheid

‘luisteren naar het fluisteren van je innerlijke wijsheid’

je eigen-wijsheid

 

Iedereen wil het leven volop beleven in goede gezondheid en een lang leven bereiken.
Helaas vertonen de meeste mensen een ander gedrag dan wat ze werkelijk diep van binnen voelen.
Bang voor oordelen, onbegrip en/of afwijzingen, zet men verschillende maskers op
als camouflage om zich aan te kunnen passen en “er bij te horen”.
Door deze projectie blijf je je-Zelf ondermijnen, saboteren, ga je Het niet (h)erkennen.
Op zoek naar het geluk buiten jezelf, waardoor je wordt afgesloten van je diepere gevoel,
je innerlijk weten, je eigen-wijsheid oftewel Je-Zelf.

“Alle natuurrijken zijn manifestaties van het Zelf, maar het Zelf drukt zich niet in alle wezens op dezelfde manier uit.
In de verschillende natuurrijken zien we namelijk een graduele ontplooiing van het vermogen tot waarneming.
Er zijn evenveel stadia van Bewustzijn als er wezens zijn. Zo is in het mineralenrijk Bewustzijn hoofdzakelijk op een fysiek niveau actief. Het vermogen tot waarneming uit zich als een fysisch bewustzijn. Een steen reageert wel op hitte en koude, maar niet op een belediging. Een plant is al meer bewust. Het plantenrijk vertoont een biologisch bewustzijn. Een plant kan zich bijvoorbeeld voeden en voortplanten. In het dierenrijk is Bewustzijn nog meer ontwikkeld. Er is reeds sprake van een psychisch bewustzijn, dat zich kenmerkt door emoties en begeerten. In de mens drukt Bewustzijn zich vervolgens uit als zelfbewustzijn, door het vermogen tot denken. Menselijk bewustzijn is een mentaal bewustzijn. Met de verschijning of het actief worden van het denkvermogen begint Bewustzijn zich bewust te worden van zichzelf. Het doel van mens-zijn is een steeds betere bewustwording van het Zelf, en daardoor een diepere overtuiging van Universele Broederschap.

Het Zelf wordt onbereikbaar genoemd, omdat wat we werkelijk zijn, uiteindelijk nooit kan worden bereikt.
Dit om de eenvoudige reden dat Het nooit van ons verwijderd is geweest.
Het kan alleen worden herkend.
Waarschijnlijk is dit moeilijk om met het verstand te begrijpen,
maar Zelfrealisatie is ook meer een kwestie van loslaten, dan van (be)grijpen.”

 (http://www.noetischwetenschappelijkinitiatief.nl/Artikel-Wat-is-bewustzijn-Roef.html ­ )

bloem-website

 

 

‘zijn’