Weerbaarheid

De bron van Weerbaarheid

Tijdens ons leven slaan we ongemerkt houdingen en gedragingen op om te overleven of staande te blijven.
We bouwen een verdedigingsmuur op, waarbij lichaam en geest, onbewust, steeds meer van elkaar gescheiden raken.
Op een moment van crisis, zoals in een conflictsituatie, worden deze opgeslagen overlevingspatronen zichtbaar.
Dit kan zich onder andere uiten in verstarring, stijfheid, onevenwichtigheid, agressie.
Dit resulteert in verlies van vrijheid om te bewegen in de breedste zin van het woord.
Deze emotionele fysieke, verbale en mentale verdedigingshoudingen hebben zeker ook een negatieve invloed op onze gezondheid.

Tijdens de beoefening van Aikido, door fysieke en mentale training, de ervaring van weerstand en strijd,
krijg je zicht op die onbewust opgebouwde verdedigingsmuur.
Door zelfstudie, het veranderen van je bewegingen, vertrouwen, moed, doorzettingsvermogen en heel veel oefenen,
leer je geleidelijk aan de gebruikelijke verdedigingspatronen te laten gaan,
de muur steen voor steen af te breken om te komen tot meer eenheid van lichaam en geest.
Het laten gaan van de oude patronen is een geleidelijk proces.
Loslaten van patronen die ooit houvast of controle boden, kan beangstigend, onwennig of onbeschermd aanvoelen.
Dus geef en gun jezelf tijd om je te bevrijden, zodat je geen speelbal meer hoeft te zijn van je omgeving of verleden.

Dan ontstaat er ruimte om in verbinding te komen met jezelf, met je omgeving en met jouw krachten en je leert er op te vertrouwen.
Daardoor krijg je helderheid om na te gaan wat de werkelijkheid is van een bepaalde situatie.
In dat continue doorgaande en verdiepende proces zit je fysieke en mentale weerbaarheid.
Je ontwikkeling om te kunnen bewegen vanuit jouw kern (je Zelf), waardoor je in staat bent om met grotere flexibiliteit,
openheid en vrijheid te reageren in verschillende situaties met een voortdurende ontspannen alertheid (Zanshin)

“Your spirit is the true shield”
-Morihei Ueshiba