Takemusu Aikido

Scholen en stijlen van Aikido

Aanvankelijk was er maar één stijl of vorm van Aikido, namelijk die van de grondlegger zelf.
Ook die vorm bleef aan verandering onderhevig, omdat Morihei Ueshiba zich steeds bleef ontwikkelen en verdiepen.
Tijdens het leven van O’Sensei hebben veel leerlingen bij hem getraind.
Daardoor hebben zij verschillende periodes en processen van zijn ontwikkeling en de ontwikkeling van zijn kunst ervaren.
Sommige leerlingen vertrokken om hun eigen scholen op te richten.
Zij gaven aan hun leerlingen onderricht in Aikido met hun eigen filosofische interpretaties, didactische benaderingen,ervaringen en ontwikkelingen.
Dit in een maatschappij die ook steeds veranderd.
Een continuerend proces tot de dag van vandaag.

Wat dat betreft is het niet zo verwonderlijk dat er tegenwoordig zoveel verschillende stijlen zijn binnen Aikido.
Van zeer ‘harde’ meer fysiek georiënteerde stijlen met de nadruk op gevecht, tot de ‘zachtere’, meer op gezondheid en oefening georiënteerde benaderingen.

Takemusu Aikido

Aikido school Miraiki onderwijst een traditionele vorm van Aikido, namelijk Takemusu Aikido.
Takemusu Aikido is door Morihei Ueshiba doorgegeven aan Morihiro Saito Sensei (1928 -2002),
Morihiro Saito Sensei was 23 jaar lang een persoonlijke discipel van O’Sensei.
Na het overlijden van O’Sensei nam Morihiro Saito zijn dojo in Iwama, Japan, over.
Hij heeft zich gericht op het behoud van de technieken in zo zuiver mogelijke vorm.

Afbeeldingsresultaat voor foto morihiro saito        Morihiro Saito Sensei

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere Aikido stijlen door:
Nadruk op het (be)oefenen van de grondbeginselen
Een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek
De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens
Aikido als krijgskunst (Budo)

Takemusu Aikido kent geen competitie in de vorm van wedstrijden, omdat het element ‘rivaliteit’ uit de budovorm is verwijderd.

Er wordt doorgaans getraind in de basisvorm waarbij de trainingspartners de verschillende technieken kunnen bestuderen.
Naarmate de vaardigheid vordert worden meer vloeiende en realistische trainingsvormen geoefend.