Aikido Dojo Miraiki

Aikido Dojo  Miraiki te Oisterwijk en Haaren         

De krijgskunst (Budo), waarin onderwezen wordt is: Traditioneel Aikido ( Takemusu Aikido).
De trainingen aan kinderen en volwassenen worden geleid door Hannie Op ’t Hoog.

Pijlers in mijn dojo, die de ruimte creëren om tot zelfontwikkeling te komen zijn:
discipline, respect, vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, verbinding, creativiteit en met plezier samenwerken.
Het hanteren van Aikido etiquette, dojo richtlijnen en het behalen van Kyu- en Dan graden,
zijn hulpmiddelen tijdens je ontwikkelingsproces.
De lesstof wordt, in diverse trainingsvormen, steeds vanuit de basis aangereikt.
Van daaruit wordt gewerkt naar geavanceerde technieken en niveaus.

Er vindt training plaats in Bukiwaza: het gebruik van (houten) wapens Bokken, Jo en Tanto.
Er is training in Taijutsu:  lege hand technieken, zonder wapen.
En er is aandacht voor de integratie van beiden.
Hierbij uitgaande van de basisprincipes van Aikido: gronden, centreren, ademhaling, ontspanning en extensie.
Er is aandacht voor het proces van bewustwording en van het ‘in verbinding blijven met…’
Maar ook het nemen van zelfverantwoordelijkheid betreffende jouw ontwikkeling binnen Aikido.
Dit alles maakt het mogelijk om te komen tot verdieping van de technieken en om meer inzichten te krijgen.
Inzicht in je fysieke en mentale bewegingen gedurende jouw proces naar weerbaarheid, naar jouw Zelf.
In beweging komen…… je durven en kunnen bewegen…… je ‘ vrij ‘ bewegen……VRIJHEID……

Leraren kunnen de kennis slechts ten dele overdragen.
Het is via je eigen toegewijde oefening dat de geheimen van de vredeskunst tot leven zullen komen

Morihei Ueshiba